Geen testgevallen,
maar testideeën

Joep Schuurkes
@j19sch
TestNet Najaarsevenement 2014

allereerst: een vraag

testgeval

gestructureerd

herhaalbaar

onderhoudbaar

herbruikbaar

traceerbaar

waarom deze test?

informatieschuld

testidee

blank powerpoint

testlog

“Om te componeren moet je noten schrijven, maar het vak van een componist is niet het schrijven van noten. Het vak van de componist is het concipiëren van de muziek.”

- Edsger W. Dijkstra
Denken als disicpline ( Noorderlicht , VPRO, 2001)

vragen

opmerkingen

bedenkingen?

bedankt!

@j19sch
testingcurve.wordpress.com